دستگاه برش شفت گاید (قابل حمل) 125/150

دستگاه برش شفت گاید (قابل حمل) 125/150

ابزاری کارآمد جهت برش دقیق انواع سنگهای ساختمانی، گرانیت، مالون و سرامیک پرسلانی
با طول حداکثر 125/150 میلیمتر

(KG)
(D (mm
(L2 (mm
(H2 (mm
(H1 (mm
(W (mm
(L1 (mm
Model
وزن
میز کمکی
طول برش
ارتفاع میز
ارتفاع کل
عرض کل
طول کل
مدل


150600×300125072012706501650ISG125N
170600×300150075012706501990ISG150N