دستگاه برش ترولی (آسفالت بر) با گیربکس دستی

دستگاه برش ترولی (آسفالت بر) با گیربکس دستی

مناسب جهت برش آسفالت و پوشش کف بتن, بتن مسلح, مجهز به گیربکس حرکتی و تنظیم عمق برش, مخزن آب جهت تقلیل گرد و خاک برش و کلید اضطراری قطع عمکلرد دستگاه

(KG)

(L2 (mm
(H2 (mm
(H1 (mm
(W (mm
(L1 (mm
Model
وزن
طول برش
ارتفاع میز
ارتفاع کل
عرض کل
طول کل
مدل
140
نامحدود
750
108
55
115
ITL450N
140نامحدود
750108
55
115
ITL450NX