دستگاه برش لینیرگاید (کارگاهی) سوپر با گیربکس اتوماتیک 330

دستگاه برش لینیرگاید (کارگاهی) سوپر با گیربکس اتوماتیک 330

ابزاری کارآمد جهت برش دقیق انواع سنگ های ساختمانی، گرانیت، کوارتز، و سرامیک پرسلانی با طول حداکثر 3300 میلیمتر

(KG)
(D (mm
(L2 (mm
(H2 (mm
(H1 (mm
(W (mm
(L1 (mm
Model
وزن
میز کمکی
طول برش
ارتفاع میز
ارتفاع کل
عرض کل
طول کل
مدل
750600×12003300
750
1720
1100
3800
ILG330SX
775600×12003300750172011003800ILG330S